Beste bezoekers van onze website.

 

Beste bezoekers van onze website.

Zoals U weet staan de verkiezingen van de Gemeenteraad voor de deur.

Wij hebben voor u een kiesadvies gemaakt voor wat betreft de zaken voor de Haagse Markt.

 

Dit kiesadvies wordt tot de verkiezingen dagelijks bijgehouden en actuele zaken welke de markt aangaan worden hierin verwerkt.

Het geeft u de mogelijkheid om bij het stemmen rekening te houden met de wetenschap hoe partijen omgaan met de Haagse Markt .

 

Ieder keer weer worden er veel beloftes gedaan over allerlei zaken, zo ook over de Markt.

 

Maar in de praktijk is de markt een ondergeschoven kindje.

We zien de partijen rond verkiezingstijd dagelijks op de markt.

Maar bij zaken die ertoe doen om de markt beter te maken zijn de meeste, bij behandeling in de Raad, niet thuis.

De coalitie onder leiding van de VVD, samen met D66, PVDA, CDA, en de Haagse Stadspartij, hebben in deze raadsperiode de uitvoerend Wethouder Revis de hand boven het hoofd gehouden.

Wij willen de partijen die toezeggingen doen in verkiezingstijd houden aan deze toezeggingen.

 

Tot onze grote vreugde is afgelopen maand een motie aangenomen door de oppositie samen met CDA, HSP en D66 (dus een grote meerderheid) waardoor de Wethouder 2 onderzoeken aan zijn broek heeft te weten: 1 door de accountantsdienst en 1 door de rekenkamer.

 

NKB gaat u de komende tijd tot de verkiezingen door middel van een stemwijzer op de hoogte brengen van ontwikkelingen binnen de Haagse gemeentepolitiek, zodat u geholpen wordt om gefundeerd uw stem uit te brengen in de komende verkiezingen. Wij behandelen alleen zaken die de Haagse Markten aangaan.

 

Een startcijfer is een 5 (op de schaal 1 t/m 10)

Alle zaken die er over de markt spelen, en harde toezeggingen die gedaan worden gaan meewegen in de beoordeling.

Voor goede toezeggingen en daden komen er punten bij voor slechte gaan er punten af.

Ook wordt mee gewogen wat de afgelopen raadsperiode niet is gedaan aan toegezegde zaken.

Dit gebeurt door open publicatie op deze pagina.

 

VVD: 1 punt

De VVD heeft de wethouder de hand boven het hoofd gehouden en op geen enkele wijze in deze periode iets gedaan voor de markt!

Ondanks dat deze partij inspraak van ondernemers hoog in het vaandel heeft staan is door de VVD hun eigen Wethouder daar nooit op aangesproken, ondanks dat uit het dossier markt duidelijk is dat inspraak door Wethouder alleen wordt gedaan als uitkomst hem welgevallig is.

 

D66: 6 punten

D66 heeft in deze raadsperiode vooral in de laatste 2 jaar meerdere malen zich hard gemaakt om duidelijk te krijgen wat er misging in communicatie en overleg.

Maar heeft het nagelaten om door te pakken en wethouder te dwingen om afspraken na te komen. Duidelijk was dat Coalitie afspraken dit in de weg stonden.

Heeft bij stemming wel gestemd voor onderzoek accountantsdienst maar niet voor
rekenkamer.

Raadslid Rashid Guernaoui heeft gezorgd dat er een bedrag van € 50.000,00 is gekomen voor promotie.

 

Haagse Stads Partij: 6 punten

De HSP had voor ze in dit College gingen meebesturen veel op met markt. Maar heeft, ook door het coalitieakkoord gebonden, ons laten zwemmen.

Nu de coalitie ten einde loopt merken we dat er weer zonder de last van het akkoord gehandeld wordt, heeft voor gestemd betreffende beide onderzoeken.

Raadslid Gerwin van Vulpen heeft daar laten zien dat met HSP voor de markt afspraken te maken zijn.

 

PvdA: 2 punten

De PvdA heeft altijd een luisterend oor, maar heeft op geen enkel moment iets gedaan in het belang van de markt en heeft beide moties niet ondersteund.

 

PVV: 7 punten

De PVV heeft bij monde van raadslid Willie Dille altijd voor de markt geknokt, maar helaas niets kunnen bewerkstelligen; heeft wel voor beide moties gestemd.

 

CDA: 9 punten

De CDA heeft raadslid Michel Rogier, ondanks dat er een coalitieakkoord was, toch altijd de belangen van de markt bij het college kritisch onder de aandacht gebracht en als toezichthouder, (zoals het hoort) gefunctioneerd, heeft de motie rekenkamer ingebracht.

 

Groep de Mos: 9 punten

Groep de Mos heeft als oppositie partij veel kritiek gehad op het beleid van wethouder Revis betreffende de markten. Heeft ons altijd gesteund. Heeft de motie rekenkamer

ingebracht, en door het toe treden van raadslid Rashid Guernaoui is er nog meer power op het dossier markten gezet.

 

CU: 7 punten

CU is een kleine partij in Den Haag. Wel altijd constructief voor markten gestemd. Ook voor beide moties gestemd.

 

SP: 9 punten

SP is een kleinere partij maar zeer actief met veel vrijwilligers ook voor de markt. Hebben eigen enquête gehouden over markt. raadslid Hanne Dorst heeft de wethouder zeer kritisch ondervraagt en tot toezeggingen gedwongen. (welke de wethouder overigens nog steeds niet volledig heeft uit gevoerd)

 

GroenLinks: 7 punten

GroenLinks heeft als kleine principiële partij weinig affiniteit met ondernemers. Heeft wel de laatste maanden duidelijk laten blijken aan wethouder Revis dat er geluisterd moet worden naar inspraak door bewoners en ondernemers. Heeft voor beide moties gestemd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste bezoekers van onze website.