Haagse Markt zet zich in voor eenzame ouderen

Coöperatie van de Haagse Markt & Praktijkschool De Einder ontvangen ‘Uitjesbus’ met ouderen

De Haagse Markt zet zich, samen met Praktijkschool De Einder en Marketplace, in voor eenzame ouderen. Zij ontvingen op 15 en 22 juni Delftse ouderen die met de zogenaamde ‘Uitjesbus’ een bezoek brachten aan de Haagse Markt. De ouderen kregen een warm welkom met koffie en gebak waarna ze door leerlingen van Praktijkschool De Einder over de markt geleid werden. De doelstelling van de Uitjesbus is om senioren, die nog wel zelfstandig wonen maar dreigen te vereenzamen, de mogelijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten. Ze worden eens per maand opgehaald met de Uitjesbus voor een gezellige dag uit. De Uitjesbus bestaat sinds 2013 en is een initiatief van het interkerkelijk stadsdiakonaat uit Delft. Voor meer informatie: www.dehaagsemarkt.nl

  
Foto’s: Jan Florisson

“Wij vinden dat een bezoek aan de Haagse Markt niet alleen bestemd is voor jonge, vitale mensen, maar voor de oude van dagen kan het ook een gezellige dag uit zijn. Mensen die slecht ter been zijn of geen sociaal netwerk hebben, komen minder makkelijk naar de markt en daarom dragen wij initiatieven als de Uitjesbus een warm hart toe. In samenwerking met de leerlingen van De Einder en Marketplace hebben deze ouderen een heerlijke dag uit gehad waarbij zij door de marktondernemers in de watten zijn gelegd en tevreden huiswaarts gingen.”, aldus Robbie van der Veen, voorzitter van de Coöperatie van de Haagse Markt.

Haagse Markt zet zich in voor eenzame ouderen