Promotie activiteiten in de periode 27-02 t/m 3-03-2017

Hierbij onze update over de periode 27-02.2017 – 03.03.2017.

 

Afspraak Mariette de Wijs, Den Haag Marketing

Woensdag hebben Beau en Wim een afspraak gehad met Mariette de Wijs van Den Haag Marketing om te kijken op welke manier we het meeste uit het partnership voor 2017 kunnen halen. Zij heeft ons gevraagd alle speciale feestdagen waarop de markt open is en andere acties (zoals de bewegwijzeringsbordjes en verkiezing Beste Markt) door te geven via info@denhaag.com zodat zij deze mee kunnen nemen op hun kalender of door de redactie online geplaatst kan worden.

Daarnaast heeft Den Haag Marketing een portretreeks op Instagram (account: This is The Hague) waarbij ze Haagse gezichten met verhaal op de foto zetten. Dit coördineert Mandy Groenewegen van Den Haag Marketing. We kunnen samen met Wim kijken wie we hiervoor naar voren kunnen schuiven. Het Instagram account heeft ruim 5.038 volgers en is een interessant medium om diverse doelgroepen te bereiken. En het grootste voordeel: het is gratis J

Als laatste hebben we gesproken over het vormgeven van een excursie/tour over de Haagse Markt. Mariette denkt dat er veel animo voor is om een tour (met vaste ondernemers) te ontwikkelen en deze op een vaste dag in de week te organiseren, bijvoorbeeld op een zaterdagmiddag vanaf 13:00 uur. Zij gaat inventariseren bij de VVV en touroperators of hier vraag naar zou kunnen zijn en wat dan een goede prijsstelling is voor een dergelijke tour. Wim gaat kijken of er ondernemers zijn die standaard mee zouden willen doen in deze tour tegen een vergoeding pp.

Publicaties

De Haagse Markt is 24.02.2017 genoemd bij Studio Haagse Bluf (naar aanleiding van de wegwijsbordjes) Klik hier voor het fragment. In de bijlage de publicaties uit AD Haagse Courant van 25.02.2017, Post ed. Laak (25.02.2017), Den Haag Centraal (23.02.2017).

Onlinerapport

Tot slot, de link naar het online monitoringsrapport.
https://in.coosto.com/d/033768546c3e5d621d63d345/haagse-markt-

Den Haag Centraal 23.02.2017 Posthoorn ed. Laak 22.2.2017

AD Haagse Courant 25.02.2017

AD Haagse Courant 25.02.2017 (1)

Promotie activiteiten in de periode 27-02 t/m 3-03-2017